โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม  ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ผู้บริหาร

สุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/06/2015
ปรับปรุง 19/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 117327
Page Views 162391
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านร้านตัดผมเป็นแหล่งจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันสร้างชื่อเสียงการเรียนรู้และพัฒนาสถานศึกษาเคียงคู่ชุมชน

วิสัยทัศน์ (VISION) ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านร้านตัดผมมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน