โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านร้านตัดผม (อ่าน 47) 08 พ.ค. 61
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 1687) 03 มี.ค. 61
มโนทัศองค์ประกอบที่5 (อ่าน 1625) 28 ก.พ. 61
มโนทัศองค์ประกอบที่4 (อ่าน 1623) 28 ก.พ. 61
มโนทัศองค์ประกอบที่3 (อ่าน 1593) 28 ก.พ. 61
มโนทัศองค์ประกอบที่2 (อ่าน 1706) 28 ก.พ. 61
มโนทัศองค์ประกอบที่1 (อ่าน 1647) 28 ก.พ. 61
มโนทัศอังกฤษข้าวโพด (อ่าน 1606) 27 ก.พ. 61
มโนทัศสุขข้าวโพด (อ่าน 805) 27 ก.พ. 61
มโนทัศสังคมข้าวโพด (อ่าน 777) 27 ก.พ. 61
มโนทัศศิลปะข้าวโพด (อ่าน 850) 27 ก.พ. 61
มโนทัศวิทย์ข้าวโพด (อ่าน 750) 27 ก.พ. 61
มโนทัศไทยข้าวโพด (อ่าน 696) 27 ก.พ. 61
มโนทัศคณิตข้าวโพด (อ่าน 733) 27 ก.พ. 61
มโนทัศการงานข้าวโพด (อ่าน 708) 27 ก.พ. 61
การวิเคราะห์องค์ประกอบสาระการเรียนรู้ข้่าวโพด (อ่าน 646) 27 ก.พ. 61
แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 11077) 27 ก.พ. 61
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1195) 09 มิ.ย. 60