โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรนักเรียน ครั้งที่69
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ระดับชาติ (อ่าน 1) 17 ธ.ค. 62
ศิลปะ-ทัศนศิลป์-69 (อ่าน 243) 16 ส.ค. 62
การงานอาชีพ-69 (อ่าน 211) 16 ส.ค. 62
ศิลปะ-ดนตรี-69 (อ่าน 252) 16 ส.ค. 62
วิทยาศาสตร์-69 (อ่าน 233) 16 ส.ค. 62
เรียนรวม-69 (อ่าน 206) 16 ส.ค. 62
ภาษาอังกฤษ-69 (อ่าน 184) 16 ส.ค. 62
ภาษาไทย-69 (อ่าน 225) 16 ส.ค. 62
พัฒนาผู้เรียน-69 (อ่าน 157) 16 ส.ค. 62
หุ่นยนต์-69 (อ่าน 91) 16 ส.ค. 62
ปฐมวัย-69 (อ่าน 99) 16 ส.ค. 62
สุขศึกษา-69 (อ่าน 102) 16 ส.ค. 62
นักบินน้อย-69 (อ่าน 77) 16 ส.ค. 62
สังคมศึกษา-69 (อ่าน 98) 16 ส.ค. 62
คณิตศาสตร์-69 (อ่าน 88) 16 ส.ค. 62
การงานอาชีพ-computer-69 (อ่าน 93) 16 ส.ค. 62
ศิลปะ-นาฏศิล-69 (อ่าน 127) 16 ส.ค. 62