โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรนักเรียน ครั้งที่69
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ระดับชาติ (อ่าน 1) 17 ธ.ค. 62
ศิลปะ-ทัศนศิลป์-69 (อ่าน 161) 16 ส.ค. 62
การงานอาชีพ-69 (อ่าน 125) 16 ส.ค. 62
ศิลปะ-ดนตรี-69 (อ่าน 173) 16 ส.ค. 62
วิทยาศาสตร์-69 (อ่าน 145) 16 ส.ค. 62
เรียนรวม-69 (อ่าน 128) 16 ส.ค. 62
ภาษาอังกฤษ-69 (อ่าน 138) 16 ส.ค. 62
ภาษาไทย-69 (อ่าน 145) 16 ส.ค. 62
พัฒนาผู้เรียน-69 (อ่าน 118) 16 ส.ค. 62
หุ่นยนต์-69 (อ่าน 62) 16 ส.ค. 62
ปฐมวัย-69 (อ่าน 66) 16 ส.ค. 62
สุขศึกษา-69 (อ่าน 69) 16 ส.ค. 62
นักบินน้อย-69 (อ่าน 46) 16 ส.ค. 62
สังคมศึกษา-69 (อ่าน 63) 16 ส.ค. 62
คณิตศาสตร์-69 (อ่าน 56) 16 ส.ค. 62
การงานอาชีพ-computer-69 (อ่าน 56) 16 ส.ค. 62
ศิลปะ-นาฏศิล-69 (อ่าน 84) 16 ส.ค. 62