โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
การงาน/ศิลปะ/สุขศึกษา/พลศึกษา

จรวย สมวงค์

หัวหน้าการงาน/ศิลปะ/สุขศึกษา/พลศึกษา

วรรณี สอนสุภา

ไววิทย์ ทองแท้

ยุพิน จิตรดี

พงศธร ชูสงค์