โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มิ.ย. 59 ถึง 23 มิ.ย. 59 แข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาสี
27 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรีบนบ้านร้านตัดผม ภาคเรียนที่1/59
17 พ.ย. 58 "ค่ายวัยใส หัวใจสีขาว"
13 พ.ย. 58 ถึง 15 พ.ย. 58 อบรมการทำแผนการเรียนรู้และนวัตกรรม
อบรมการทำแผนการเรียนรู้และนวัตกรรม ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนกระทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
09 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 ปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา ื2558
05 ต.ค. 58 ถึง 07 ต.ค. 58 สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1 / 58
18 ก.ย. 58 ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพนักเรียนได้ทั่วถึงและถูกต้องบนความร่วมมือของเครือข่าย
ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพนักเรียนได้ทั่วถึงและถูกต้องบนความร่วมมือของเครือข่ายโดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
11 ก.ย. 58 การประกวดและแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ1 ครั้งที่ 65
เป็นสถานที่ ที่ใช้ในการประกวดและแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ1 ครั้งที่ 65
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
06 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม