โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จตุพร    ระดาขันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ณัฏฐกันย์    เพชรเวียง

อมรรัตน์ หาญสุวรรณ