โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นพพร ศรีทองสุข

ชัยวัฒน์ ฉิมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยวรรณ คงตระกูล
ครูผู้ช่วย