โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
บต. ข่าวสาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม โดยได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าแซะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 309 ครั้ง