โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
บต. ข่าวสาร
มอบทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) (อ่าน 4) 20 ก.ย. 63
วันไหว้ครู (อ่าน 2) 20 ก.ย. 63
วันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 2) 20 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563 (อ่าน 4) 20 ก.ย. 63
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 3) 20 ก.ย. 63
ประชุมโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (อ่าน 4) 20 ก.ย. 63
ชุมชนสัมพันธ์ จิตอาสาพัฒานโรงเรียน (อ่าน 2) 20 ก.ย. 63
เปิดเทอมวันแรก (อ่าน 0) 20 ก.ย. 63
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาชุมชน (อ่าน 1) 20 ก.ย. 63
นวัตกรรมถุงผ้าลดโลกร้อน (อ่าน 0) 20 ก.ย. 63
เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 0) 20 ก.ย. 63
แกนนำลูกเสือต้านยาเสพติด 2563 (อ่าน 2) 20 ก.ย. 63
เปิดบ้านนักคิดทักษะชีวิตCPN1 (อ่าน 1) 20 ก.ย. 63
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝึกงานในโรงเรียนบ้านร้านตัดผม (อ่าน 3) 20 ก.ย. 63
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมประกันคุณภาพ : โรงเรียนบ้านร้านตัดผม (อ่าน 65) 25 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม เปิดรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ (อ่าน 21) 19 เม.ย. 63
พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน (อ่าน 147) 17 ธ.ค. 62
รับทุนการศึกษา (อ่าน 124) 17 ธ.ค. 62
พิธีถวายราชสดุดี (อ่าน 110) 17 ธ.ค. 62
ประชุมการคัดกรองนักเรียนยากจน (อ่าน 143) 17 ธ.ค. 62
ประชุมเครือข่ายภาคี2/2562 (อ่าน 130) 17 ธ.ค. 62
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 49) 17 ธ.ค. 62
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69 ระดับเขต (อ่าน 62) 17 ธ.ค. 62
วิถีพอเพียง (อ่าน 35) 17 ธ.ค. 62
นิเทศติดตามการดำเนินงาน (อ่าน 37) 17 ธ.ค. 62
รับการประเมิน สมศ รอบ4 (อ่าน 100) 17 ธ.ค. 62
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว (อ่าน 125) 11 ก.ย. 62
เสวนาวิชาการ (อ่าน 145) 11 ก.ย. 62
Boot Camp (อ่าน 137) 11 ก.ย. 62
ทัศนศึกษา 2562 (อ่าน 144) 11 ก.ย. 62
ประชุม เตรียมความพร้อม ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 (อ่าน 125) 11 ก.ย. 62
จิตอาสา (อ่าน 177) 28 ส.ค. 62
รับการประเมินระบบดูแล (อ่าน 179) 25 มิ.ย. 62
อบรมคุณธรรม (อ่าน 185) 25 มิ.ย. 62
ประชุมกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 178) 25 มิ.ย. 62
(อ่าน 175) 07 มิ.ย. 62
(อ่าน 158) 07 มิ.ย. 62
(อ่าน 189) 07 มิ.ย. 62
วันวิสาขบูชา (อ่าน 167) 21 พ.ค. 62
จิตอาสา (อ่าน 167) 14 พ.ค. 62