โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
บต. ข่าวสาร
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว (อ่าน 26) 11 ก.ย. 62
เสวนาวิชาการ (อ่าน 25) 11 ก.ย. 62
Boot Camp (อ่าน 26) 11 ก.ย. 62
ทัศนศึกษา 2562 (อ่าน 28) 11 ก.ย. 62
ประชุม เตรียมความพร้อม ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 (อ่าน 27) 11 ก.ย. 62
จิตอาสา (อ่าน 41) 28 ส.ค. 62
รับการประเมินระบบดูแล (อ่าน 79) 25 มิ.ย. 62
อบรมคุณธรรม (อ่าน 80) 25 มิ.ย. 62
ประชุมกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 72) 25 มิ.ย. 62
(อ่าน 88) 07 มิ.ย. 62
(อ่าน 82) 07 มิ.ย. 62
(อ่าน 90) 07 มิ.ย. 62
วันวิสาขบูชา (อ่าน 77) 21 พ.ค. 62
จิตอาสา (อ่าน 93) 14 พ.ค. 62
English Camp 2019 (อ่าน 90) 14 พ.ค. 62
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 148) 13 มี.ค. 62
ทดสอบความสามารถ NT (อ่าน 127) 13 มี.ค. 62
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน (อ่าน 205) 25 ม.ค. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียน (อ่าน 144) 25 ม.ค. 62
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (อ่าน 163) 25 ม.ค. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น (อ่าน 417) 01 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศนักเรียน (อ่าน 415) 24 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 403) 24 พ.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 398) 24 พ.ค. 60
ประชุมครูและบุคลากร (อ่าน 402) 24 พ.ค. 60