โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
บต. ข่าวสาร
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียน (อ่าน 6) 29 พ.ย. 64
พิธีมอบเงินพระราชทาน (อ่าน 9) 27 พ.ย. 64
วัคซีนเข็ม2 (อ่าน 16) 25 พ.ย. 64
พิธีถวายราชสดุดี (อ่าน 15) 25 พ.ย. 64
ทอดกฐินประจำปี (อ่าน 9) 19 พ.ย. 64
ทอดกฐินประจำปี (อ่าน 10) 19 พ.ย. 64
อบรม วPA (อ่าน 17) 14 พ.ย. 64
ทอดกฐินประจำปี (อ่าน 14) 14 พ.ย. 64
นักเรียนเข้ารับวัคซีน (อ่าน 16) 14 พ.ย. 64
รับการนิเทศติดตามจากเขตพื้นที่ (อ่าน 16) 06 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 19) 05 พ.ย. 64
การติดตามประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 24) 05 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 23) 28 ต.ค. 64
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 26) 26 ต.ค. 64
น้อมรำลึก (อ่าน 21) 13 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านร้่นตัดผม (อ่าน 23) 13 ก.ย. 64
รับทุนการศึกษา (อ่าน 16) 13 ก.ย. 64
ลูกเสือต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 23) 01 ก.ย. 64
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียน จากวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 1 กันยายน 2564 (อ่าน 28) 31 ก.ค. 64
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง ราชการที่๑๐ (อ่าน 28) 29 ก.ค. 64
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียน จากวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 2 สิงหาคม 2564 (อ่าน 46) 14 ก.ค. 64
เข้าร่วมประชุมสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" (อ่าน 44) 30 มิ.ย. 64
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียน จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 49) 30 มิ.ย. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 51) 28 มิ.ย. 64
ติดตามการเรียนออนไลน์ (อ่าน 60) 16 มิ.ย. 64
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียน (อ่าน 58) 16 มิ.ย. 64
ชุมชนรวมใจ พัฒนาโรงเรียนบ้านร้านตัดผม (อ่าน 100) 31 พ.ค. 64
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 92) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เปิดเรียน 1/2564 (อ่าน 94) 31 พ.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 101) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการเปิดเรียน (อ่าน 93) 25 พ.ค. 64
มอบทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) (อ่าน 405) 20 ก.ย. 63
วันไหว้ครู (อ่าน 390) 20 ก.ย. 63
วันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 367) 20 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563 (อ่าน 342) 20 ก.ย. 63
ประชุมบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 352) 20 ก.ย. 63
ประชุมโรงเรียนเป้าหมายโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (อ่าน 391) 20 ก.ย. 63
ชุมชนสัมพันธ์ จิตอาสาพัฒานโรงเรียน (อ่าน 162) 20 ก.ย. 63
เปิดเทอมวันแรก (อ่าน 140) 20 ก.ย. 63
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาชุมชน (อ่าน 157) 20 ก.ย. 63