โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบ้านร้านตัดผม
ความเป็นมา (อ่าน 914) 26 มิ.ย. 60
แนวทางการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE (อ่าน 1051) 26 มิ.ย. 60