โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี วิชิต สุขประวิทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/06/2015
ปรับปรุง 03/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 699800
Page Views 860837
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
2 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077520341
3 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ
8 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
9 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
10 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
11 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
12 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
13 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ
14 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 077-599374
15 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
16 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
17 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9005
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
19 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
20 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
24 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
25 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 077-630-767
27 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
28 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
29 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
30 โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ 077651074
31 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
33 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ 077510330
34 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 082-486-5627
35 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
36 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
37 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
38 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
39 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 089-5898134
40 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 077-630010
41 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
42 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
43 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
44 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
45 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
46 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 0-7797-9316
47 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
48 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
49 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
50 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
51 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
52 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 0935796264
53 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
54 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
55 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
57 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
58 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
59 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077655074
60 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
61 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 077591180
62 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 077586117
64 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
65 โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว 077 630242
66 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
68 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
69 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
70 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
71 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
72 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว 0810847519
73 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
74 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
75 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
76 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
80 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
81 โรงเรียนอุดมวิทยากร หลังสวน หลังสวน
82 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
83 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
84 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
85 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร
86 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
87 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
88 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554124
90 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
91 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
92 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
93 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
95 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
97 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
100 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
101 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
102 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
103 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
104 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077553273
105 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
106 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
108 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 077570704
109 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
110 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
111 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7750-2433
112 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
118 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
119 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
120 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
121 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
122 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร
123 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 0-7750-5338
124 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 077521569
125 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
126 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
127 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร 077-576765
134 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
135 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
136 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 077596601
137 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
138 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
140 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
141 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
142 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
143 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 077558156
144 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
145 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
146 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร
147 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 087-276-9207