โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : พงศธร ชูสงค์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,21:06  อ่าน 1795 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : ไววิทย์ ทองแท้
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,21:04  อ่าน 723 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : วนิดา บุญชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:21  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : นุชนา เรืองโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:17  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : อมรรัตน์ หาญสุวรรณ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:16  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : จตุพร    ระดาขันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:15  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : นพพร ศรีทองสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,11:22  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : ณัฏฐกันย์    เพชรเวียง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,11:20  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : อัมภาพร    สงเนียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2559,16:05  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : จรวย    สมวงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2559,16:02  อ่าน 593 ครั้ง
รายละเอียด..