โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : พงศธร ชูสงค์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,21:06  อ่าน 1706 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : ไววิทย์ ทองแท้
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,21:04  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : วนิดา บุญชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:21  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : ปัทมาวดี อุปฐาก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:19  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : นุชนา เรืองโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:17  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : อมรรัตน์ หาญสุวรรณ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:16  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : จตุพร    ระดาขันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,12:15  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : นพพร ศรีทองสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,11:22  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : ณัฏฐกันย์    เพชรเวียง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,11:20  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ชื่ออาจารย์ : กาญจนา อรุณโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2559,11:07  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..