โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.04 KB
Adobe Acrobat Document บทบาท หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB