โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
Adobe Acrobat Document การสอบกรณีพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
Adobe Acrobat Document การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
Adobe Acrobat Document แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ.พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document หลัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.1 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB