โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.97 KB