โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.94 KB
Adobe Acrobat Document การบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 807.21 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.75 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 544.73 KB
Adobe Acrobat Document ปฏิทินงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.85 KB