โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้งบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.17 KB