โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1010.8 KB