โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.77 MB